QUY TẮC CỘNG ĐỒNG

Cảm ơn bạn đã đồng ý tham gia Phimmie. Các nguyên tắc dưới đây sẽ giúp duy trì một cộng đồng giao lưu vừa hữu ích đồng thời cũng tôn trọng mọi người, và cùng nhau duy trì một môi trường cộng đồng văn minh và văn hóa.

1/ Nội dung sai lệch sự thật và bôi nhọ 

Tất cả ý kiến của mọi người được xem như là nền tảng cơ bản của quyết định cá nhân người dùng. Bất cứ cá nhân, tổ chức nào tham gia vào việc đưa ra thông tin sai lệch sự thật và bôi nhọ người và tác phẩm.

2/ Tác phẩm có nội dung đồi trụy, bạo lực hoặc nguy hiểm

Phimmie ngăn chặn tuyệt đối bất cứ cá nhân, tổ chức nào phát tán tác phẩm, nội dung đồi trụy, bạo lực hoặc nguy hiểm cho cộng đồng. 

3/ Ngôn từ không chuẩn mực, thóa mạ, xúc phạm

Phimmie ngăn chặn tuyệt đối bất cứ cá nhân, tổ chức nào sử dụng ngôn từ không chuẩn mực, thóa mạ, xúc phạm danh dự nhân phẩm người và tác phẩm trong nội dung bài viết hoặc bình luận.

Bất cứ cá nhân nào vi phạm các điều trên đều sẽ bị khóa vĩnh viễn tại phimmie, đồng thời sẽ phải chịu mọi trách nhiệm pháp lí với các bên liên quan và phimmie sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm liên đới nào.